Poradnia Zdrowia Psychicznego

W Poradni Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń 5 lekarzy: 3 specjalistów psychiatrów, 2 w trakcie specjalizacji i 6 psychologów: 3 ze specjalizacją kliniczną, 2 certyfikowanych i 1 w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej
  • wizyty domowe realizowane
  • psychoterapii indywidualnej
  • psychoterapii grupowej – grupy otwarte dla osób z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, z zaburzeniami osobowości i dla osób starszych

Świadczymy usługi również w godzinach popołudniowych.

Nasza oferta skierowana jest do pacjentów dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami osobowości, z psychozami, chorobą afektywną dwubiegunową, ale też diagnozujemy i leczymy zaburzenia związane z wiekiem podeszłym: otępienia i inne choroby wynikające z organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, prowadzimy również leczenie osób upośledzonych umysłowo, pomagamy w różnorodnych kryzysach życiowych.

Oferujemy indywidualne podejście do pacjenta, częstotliwość wizyt w zależności od potrzeb.

Nasz personel pracuje pod superwizją i stale doskonali się zawodowo.